Strešné okná značky ROTO Fotovoltaika a solárne systémy Prenosné čerpacie stanice Stavebné materiály

Vybavenie

Prenosné čerpacie stanice - Vybavenie

Investičné výhody1. Investícia do čerpacej stanice zodpovedá približne 30 - 40% výdavkov na čerpaciu stanicu tradičného prevedenia.

2. Naše systémy zaručujú pevný rozpočet pre váš investičný plán, pretože sú dodávané za pevnú navrhnutú cenu z nášho výrobného zariadenia.

3. Okamžitá amortizácia investičných nákladov vďaka nastaveniu a dostupnosti systému za jediný deň.

4. Vaše investície sú chránené. Nádrže sa umiesťňujú nad zem miesto pod zem. Preto sú pohyblivé, možno ich premiestňovať a ďalej predávať.

5. Naše systémy taktiež umožňujú výnosné investície na miestach, ktoré normálne nie sú vhodné pre tradičné čerpacie stanice kvôli príliš nízkej spotrebe paliva.

6. Ak chcete zachovať hodnotu našich systémov po mnohých rokoch využívania, môžete ich odoslať späť do nášho výrobného zariadenia. Tu sú celkovo renovované pomocou najnovších dostupných technológií.

 

 

Prenosné čerpacie stanice - Vybavenie

Mobilitné výhody1. Naše moderné, štandardizované systémy umožňujú mimoriadne krátke realizačné doby od procesu plánovania k uskutočneniu a pre vybudovanie veľkého počtu čerpacích staníc v kompletných sieťach v krátkych intervaloch.

2. Prevedenie našich systémov optimalizované pre prepravu zaručuje nízke dopravné a montážne náklady. Voliteľné je medzinárodné prepravné presvedčenie CSC.

3. Rýchle zostavenie našich systémov vylučuje oneskorenie kvôli zlým poveternostným podmienkam, ku ktorým často dochádza pri stavbe tradičných čerpacích staníc.

4. Naše systémy umožňujú veľmi pružné reakcie na zmenené trhové podmienky. Čerpacie stanice možno stavať, zväčšovať, zmenšovať, premiestňovať alebo rušiť v krátkej dobe.

5. Pomocou systému môžete rýchlo a účinne budovať úplne nové zásobovaciesiete, ak sú k dispozícii nové palivá.

6. Pri renovácii tradičnej čerpacej stanice Vám naše systémy umožnujú udržať v prevádzke Vašu čerpaciu stanicu na danom mieste.

 

RAVEN Slovakia s.r.o.
Na pasekách 12
831 06 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: 0905 567 331
E-mail: sales@ravensk.sk