Strešné okná značky ROTO Fotovoltaika a solárne systémy Prenosné čerpacie stanice Stavebné materiály

Kontakty

 
Sídlo
Kancelária
Kontakt
RAVEN Slovakia s.r.o. RAVEN Slovakia s.r.o. Telefón: +421 905 567 331
Priemyselná 8 Priemyselná 8 Telefón: +421 2 381 02 573
821 09 Bratislava 821 09 Bratislava e-mail: sales@ravensk.sk
Slovenská republika Slovenská republika web: www.ravensk.sk
 
IČO:         35 938 811
DIČ:         2022020286
IČ-DPH:  SK2022020286
Zapísaná v obchodnom registri
Mestského súdu III,
Oddiel Sro, Vložka číslo 36308/B.
Číslo účtu: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK92 1100 0000 0029 4504 6306
SWIFT: TATRSKBX
RAVEN Slovakia s.r.o.
Na pasekách 12
831 06 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: 0905 567 331
E-mail: sales@ravensk.sk