Strešné okná značky ROTO Fotovoltaika a solárne systémy Prenosné čerpacie stanice Stavebné materiály

Impressum

RAVEN Slovakia s.r.o. Vás týmto oprávňuje používať uverejnené informácie výhradne pre Vaše osobné, nie komerčné použitie. Materiály, ktoré sa nachádzajú na týchto stránkach, nesmiete žiadnym spôsobom upravovať, reprodukovať alebo vystavovať v prostredí internetu.

RAVEN Slovakia s.r.o. môže obsah týchto stránok kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia. Spoločnosť RAVEN Slovakia s.r.o. nie je v žiadnom prípade zodpovedná za priame alebo nepriame škody spôsobené poskytnutím, respektíve neposkytnutím informácií a služieb na týchto stránkach, a nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah internetových stránok tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z tejto internetovej prezentácie.

RAVEN Slovakia s.r.o.
Priemyselná 8, 821 09 BRATISLAVA

Tel.: 0905 567 331
Email: sales@ravensk.sk
www.ravensk.sk

IČO: 35 938 811
DIČ: 2022020286
IČ DPH: SK2022020286
Okresný súd Bratislava I, Oddiel: sro, vložka č. 36308/B zo dňa 02.06.2005
RAVEN Slovakia s.r.o.
Na pasekách 12
831 06 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: 0905 567 331
E-mail: sales@ravensk.sk