Strešné okná značky ROTO Fotovoltaika a solárne systémy Prenosné čerpacie stanice Stavebné materiály

Realizácie

Jednoduchá montáž našich kontajnerov


Prenosné čerpacie stanice - Realizácia

Pondelok 5:00 hod.:
Nakládka

Prenosné čerpacie stanice - Realizácia

Nočná doprava na stavenisko

Prenosné čerpacie stanice - Realizácia

Utorok 7:30 hod.:
Vykládka prvého kontajneru čerpacej stanice

Prenosné čerpacie stanice - Realizácia

Utorok 7:30 hod.:
Osadenie prvého kontajneru čerpacej stanice na základňu

Prenosné čerpacie stanice - Realizácia

Utorok 8:00 až 11:00 hod.:
Konečná montáž kontajnerovej čerpacej stanice

Prenosné čerpacie stanice - Realizácia

Utorok 11:30 hod.:
Plnenie kontajnerovej čerpacej stanice

Dvojkontajnerový systém 13m 1 x nafta, objem 46 000 litrov, 1 x bionafta, objem 46 000 litrov


Prenosné čerpacie stanice - Realizácia

Utorok 7:00 hod.:
Základňa čerpacej stanice

Prenosné čerpacie stanice - Realizácia

Utorok 7:10 hod.:
Príchod stavebného žeriavu a nákladných vozidiel

Prenosné čerpacie stanice - Realizácia

Utorok 7:35 hod.
Montáž prvého kontajneru čerpacej stanice

Prenosné čerpacie stanice - Realizácia

Utorok 7:50 hod.
Vykládka druhého kontajneru čerpacej stanice na základňu

Prenosné čerpacie stanice - Realizácia

Utorok 12:00 hod.
Kontajnerová čerpacia stanica je pripravená k použitiu

Prenosné čerpacie stanice - Realizácia

Utorok 12:30 hod.
Prvé vozidlo sa plní palivom

RAVEN Slovakia s.r.o.
Na pasekách 12
831 06 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: 0905 567 331
E-mail: sales@ravensk.sk