Strešné okná značky ROTO Fotovoltaika a solárne systémy Prenosné čerpacie stanice Stavebné materiály

Výhody

Tradičný systém čerpacích staníc Moderný systém čerpacích staníc
 
Pre porovnanie Tradičné prevedenie čerpacích staníc Moderný kontajnerový systém čerpacích staníc
Moderný kontajnerový systém čerpacích staníc - vysoké stavebné náklady na uloženie guľatej nádrže zlé - jednoduchá 20cm betónová doska na štrkovom podloží pre inštaláciu kontajnerov dobré
- prípadné nutné zníženie hladiny spodnej vody zlé - kvapalinotesná vozovková doska bežný štandard
- mimoriadne vysoké výdavky v prípade skalnatého podložia zlé - odlučovač ľahkých kvapalín bežný štandard
- štruktúrne inžinierske náklady pre výstavbu budov zlé - prípojka k systému odpadovej vody alebo stavba usadzovacia nádrže pre zadržiavanie dažďovej vody bežný štandard
- dodatočné náklady na výstavbu základov zlé - prípojka ku zdroju energie (neplatí pre nezávislé systémy) bežný štandard
- vozovková doska bežný štandard - telefónny kábel (neplatí, ak je k dispozícii pripojenie GSM) bežný štandard
- odlučovač ľahkých kvapalín bežný štandard    
- podzemná inštalácia sacieho a tlakového potrubia pre palivo od nádrže do plniaceho čerpadla zlé    
Doba výstavby - pre inštaláciu celej stanice na stavenisku je potrebné veľa času
- 3 mesiace pre veľkú čerpaciu stanicu
- veľa montážnikov z rôznych odborov
zlé - doba stavby pre základnú dosku a vozovku, vrátane odlučovača ľahkých kvapalín 1 týždeň a 3 montážnici
- inštalácia čerpacej stanice 1 deň a 2 montážnici
dobré
Kvalitné stavenisko - kvalita systému zostaveného na stanovisku s bežnými, malými závadami bežný štandard - najvyššia kvalita vďaka celej výrobe na mieste výroby, vrátane činnosti pre rozsiahle zaistenie kvality počas celého výrobného procesu dobré
Preprava - najvyššia kvalita vďaka celej výrobe na mieste výroby, vrátane činnosti pre rozsiahle zaistenie kvality počas celého výrobného procesu zlé - kompaktné ISO rozmery kontajnerov umožňujúce jednoduchú prepravu a málo prepravných cyklov dobré
Rozšírovanie čerpacej stanice veľký objem potrebných stavebných prác:
- stavebné náklady
- položenie podzemného potrubia
- dodatočný ostrovček plniaceho čerpadla
- dodatočná vozovková doska
  - jednoduché zloženie dodatočného kontajneru
- dodatočná vozovková doska
 
Doba výstavby min. 1 mesiac zlé max. 1 týždeň dobré
Všeobecná oprava a renovácia - uzatvorenie príslušnej oblasto, alebo celej čerpacej stanice najmenej na 1 mesiac   - výmena vadného kontajeru za nový alebo renovovaný kontajner, oprava uskutočnená na mieste výroby, doba poruchy črepacej stanice max. 1 deň  
Doba poruchy 1 mesiac zlé 1 deň dobré
Úprava čerpacej stanice na zmenenú spotrebu paliva - nie je možné žiadne meranie, vysoký objem paliva v nádrži
- výsledky v zvýšenom počte mikrobiologických procesov v prípade zvýšenej spotreby paliva
- rozšírenie čerpacej stanice, viď položka "rozšírenie čerpacej stanice"
- veľké úsilie
zlé - celková likvidácia systému s výnimkou plniacich čerpadiel
- jednoduchá výmena veľkých kontajnerov za malé kontajnery, napr. cca 7 m
- jednoduchá výmena malého kontajneru, napr. cca 7 m za väčší kontajner, napr. cca 13 m, alebo inštalácia dodatočnej skladovacej nádrže za kontajnerom čerpacej stanice
dobré
Odstránenie čerpacej stanice - veľké úsilie pokiaľ ide o potrebné strojné vybavenie pre demoláciu celej stanice a vysoké náklady - celková likvidácia systému s výnimkou plniacich čerpadiel zlé - jednoduché naloženie kontajneru
- následný predaj kontajneru alebo použitie inej lokality po celkovej renovácii
- demolácia a recyklácia betónovej dosky, zelené plochy
dobré
Doba odstránenia 1 týždeň   1 deň  
Náklady - vysoké demolačné náklady pre likvidáciu nádrží zlé - nízke demolačné náklady
- následný predaj kontajneru alebo použitie iných lokalít
dobré

Hodnotenie: zlé zlé dobré dobré bežný štandard bežný štandard
RAVEN Slovakia s.r.o.
Na pasekách 12
831 06 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: 0905 567 331
E-mail: sales@ravensk.sk