Strešné okná značky ROTO Fotovoltaika a solárne systémy Prenosné čerpacie stanice Stavebné materiály

Zdvihový rám

Roto zdvihový krycí rám zdvihne strešné okno Roto resp. jeho sklon o 10°. Môže byť nasadený od 15° sklonu strechy.

Zdvihový rám zaisťuje optimálne podmienky pre použitie strešných okien na strechách s malým sklonom. Umožňuje tak ich použitie i v neštandardných podmienkach.
RAVEN Slovakia s.r.o.
Na pasekách 12
831 06 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: 0905 567 331
E-mail: sales@ravensk.sk