Strešné okná značky ROTO Fotovoltaika a solárne systémy Prenosné čerpacie stanice Stavebné materiály

Zdvihový rám

Špeciálna úprava oplechovania umožňuje použitie strešných okien Roto priamo v hrebeni strechy. Oplechovanie umožňuje bezpečné uloženie strešných okien Roto v tomto kritickom a často nedostupnom mieste.

Takto uložené strešné okná sa využívajú pri zvláštnych architektonických úpravách interiéru alebo pokiaľ požiadavka vyplýva z konštrukcie strechy (nízky strop interiéru).
RAVEN Slovakia s.r.o.
Na pasekách 12
831 06 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: 0905 567 331
E-mail: sales@ravensk.sk