Strešné okná značky ROTO Fotovoltaika a solárne systémy Prenosné čerpacie stanice Stavebné materiály

Zatepľovací blok WD

Nízkoenergetické strešné okno
Zatepľovací blok WD Funkcie

Zateplením strešného okna sa rozumie jeho dodatočná izolácia po celej výške vonkajšej strany pevného rámu. Ako izolácia sa používajú bloky z polypropylenu v hrúbke 3 cm, ktoré sa nalepujú na rám strešného okna. Zateplením strešného okna sa zlepšia jeho tepelno-izolačné vlastnosti a znížia sa straty vznikajúce únikom tepla v jeho bezprostrednom okolí.

Použitie

Zateplenie sa dá použiť ku všetkým oknám produktových radov STANDARD, TOP a STANDARD PLUS, PREMIUM a pre kominársky výlez WDA. Zateplenie by sa malo používať zvlášť v horských oblastiach a všade tam, kde je potrebné znižovat tepelné straty. Pri použití zateplenia strešného okna sa zníži jeho súčiniteľ prestupu tepla až o 0,1 W/m2K.

Vyhotovenie

Všetky modely sa dodávajú na objednávku vrátane zatepľovacieho bloku, ktorý je namontovaný už na ráme strešného okna. Výrobky sú označené WD a to i vrátane lemovania.

Zloženie zatepľovacieho bloku

- rozšírenie rámového tesnenia
- zatepľovacie bloky z polypropylenu
- samostatné lemovanie pre zateplenie WD

Ubloku = 0,4 W/m2K

Výrazne znižuje možnosť tvorby kondenzátu na okennej tabuli strešného okna.
RAVEN Slovakia s.r.o.
Na pasekách 12
831 06 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: 0905 567 331
E-mail: sales@ravensk.sk